Faza I: aparaty czynnościowe 

Aparaty czynnościowe używane są głównie do rozwiązania problemu wąskich górnych i dolnych szczęk u dzieci rosnących. Takie problemy spowodować mogą stłoczenia stałych zębów. Kiedy wąska górna i dolna szczęka są rozszerzone do normalnego kształtu i rozmiaru przy pomocy aparatów czynnościowych, w większości przypadków nie ma później konieczności usuwania stałych zębów. Podjęte w odpowiednim momencie leczenie ortodontyczne pozwala na całkowite skorygowanie występujących u dziecka nieprawidłowości.

W większości przypadków u dzieci ze stłoczonymi zębami i złym zgryzem występują zbyt wąskie szczęki i niedorozwinięte żuchwy, które mogą być skorygowane z wykorzystaniem aparatów czynnościowych. Aparaty te pomagają wyleczyć zaburzenia kości, podczas gdy zaburzenia zębowe są korygowane stałymi aparatami ortodontycznymi.

Leczenie ortodontyczne dzieci 

Idealnym wiekiem na rozpoczęcie leczenia z wykorzystaniem aparatów czynnościowych jest okres gdy dziecko ma od 4 do 11 lat, kiedy dziecko najlepiej współpracuje. Aparaty czynnościowe stosuje się nawet od 4 roku życia w przypadkach kiedy górna szczęka jest zbyt wąska i negatywnie wpływa na oddychanie i wymowę dziecka.

Aparaty czynnościowe rozszerzające łuk zębowy mogą być też stosowane u dorosłych w celu rozwinięcia łuku do normalnego kształtu i rozmiaru przed założeniem aparatu stałego (zamków). Zastosowanie aparatu czynnościowego może zmniejszyć czas noszenia przez dziecko aparatu stałego oraz może zmniejszyć konieczność usuwania stałych zębów. Aparaty czynnościowe rozwijają łuki zębowe w taki sposób, że wszystkie stałe zęby mogą się wyrżnąć, dzięki czemu twarz zyskuje piękny profil, szeroki uśmiech, a staw żuchwy ma zagwarantowane zdrowie .

 

Trzy częściowy model zgryzu

Większość dzieci ze stłoczonymi zębami i złym zgryzem ma wąskie szczęki i niedorozwinięte żuchwy, co może być skorygowane aparatami czynnościowymi. Aparaty czynnościowe pomagają wyleczyć zaburzenia kości, podczas gdy zaburzenia zębowe są korygowane stałymi aparatami ortodontycznymi.

krzywe zęby

Szczęka

Idealnym wiekiem na zastosowanie aparatów czynnościowych jest okres gdy dziecko ma od 4 do 11 lat, kiedy dziecko najlepiej współpracuje. Jednakże, aparaty czynnościowe mogą być użyte nawet w wieku 4 lat, jeśli górna szczęka jest zbyt wąska i negatywnie wpływa na oddychanie i wymowę dziecka. Aparaty czynnościowe rozszerzające łuk zębowy mogą być również używane u dorosłych w celu rozwinięcia łuku do normalnego kształtu i rozmiaru przed założeniem aparatu stałego (zamków).Zastosowanie aparatów czynnościowych może zmniejszyć czas noszenia przez dziecko aparatu stałego i może zmniejszyć potrzebę usuwania stałych zębów. Aparaty czynnościowe rozwijają łuki zębowe tak że wszystkie stałe zęby mogą się wyrżnąć, co nadaje twarzy piękny profil, szeroki uśmiech i gwarantuje zdrowie stawom żuchwy.