Pierwsza wizyta w klinice Mój Dentysta 

Porada stomatologicznaPodczas pierwszej wizyty pacjent zapozna się z filozofią leczenia oraz dowie się o rodzajach terapii ortopedycznej i ortodontycznej, oraz o schorzeniach SSŻ i możliwym leczeniu. Omówimy główne skargi pacjenta i ustalimy cele leczenia. Zbadamy główne zaburzenia i ustalimy plan leczenia. Podczas początkowej wizyty określimy konieczność dalszego leczenia. Jeśli konieczne jest leczenie, wyznaczymy następną wizytę, wypiszemy skierowanie na niezbędne zdjęcia rentgenowskie - najczęściej są to pantomogram i zdjęcie cefalometryczne.

Wizyta diagnostyczna

Podczas wizyty diagnostycznej zajmujemy się gromadzeniem wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam postawić kompletną diagnozę. Diagnoza zaś da nam możliwość dobrania trybu koniecznego leczenia (aparat czynnościowy, aparat stały, leczenie stawu szczękowego).

Przed wizytą diagnostyczną wykonywane są pomiary cefalometryczne na podstawie wykonanych wcześniej zdjęć. Uzyskane dane pozwalają nam ściśle zakwalifikować zaburzenia kostne i zębowe oraz ocenić drożność górnych dróg oddechowych (możemy zdiagnozować ewentualnie przerośnięte migdałki, itp.).

Podczas wizyty diagnostycznej:

  • przeprowadzamy wywiad medyczny i stomatologiczny,
  • wykonujemy badania kliniczne,
  • wykonujemy wyciski do wykonania modeli diagnostycznych,
  • wykonujemy zdjęcia diagnostyczne,
  • przeprowadzamy kompleksowe badanie SSŻ (zasięg ruchu i palpacja mięśni),
  • wykonujemy badanie przyzębia.

W przypadku stwierdzenia problemów ze stawem wykonujemy jeszcze:

  • pomiary ruchów żuchwy,
  • badanie postawy,
  • ewentualnie kierujemy na dodatkowe zdjęcia RTG kręgosłupa.

 

Kiedy rozpoczyna się leczenie?

Po zakończeniu fazy diagnostycznej można od razu przejść do leczenia. Jeśli leczenie rozpoczynamy od aparatu czynnościowego, to nasz technik wykona go w okresie do dwóch tygodni od wizyty diagnostycznej. Jeśli leczenie przebiegać będzie z wykorzystam aparatu stałego to przygotowany może być nawet po trzech dniach.