Cennik

 Usługa Cena
 Wizyta konsultacyjna 380
 Wizyta diagnostyczna wraz z pomiarami cefalometrycznymi 450
 Aktywacja aparatu ruch. 260
 Aktywacja aparatu stałego 360
 Wizyta kontrolna podczas fazy retencyjnej 260
 Aparaty ortopedyczne 700-2500
 Samoligaturujący aparat stały metalowy z drutem Damona 3800 za łuk
 Samoligaturujący aparat stały kosmetyczny z drutem Damona 4700 za łuk
Aparat ALF 2700
 Komplet aparatów retencyjnych 880 za łuk
 Wizyta awaryjna 150