Cennik

 Usługa Cena
 Wizyta konsultacyjna (1/2h) 250
 Wizyta diagnostyczna wraz z pomiarami cefalometrycznymi 400
 Aktywacja aparatu ruch. 230
 Aktywacja aparatu stałego 290
 Wizyta kontrolna podczas fazy retencyjnej 230
 Aparaty ortopedyczne 700-2500
 Samoligaturujący aparat stały metalowy z drutem Damona 3450 za łuk
 Samoligaturujący aparat stały kosmetyczny z drutem Damona 4250 za łuk
Aparat ALF 2400
 Komplet aparatów retencyjnych 800 za łuk
 Wizyta awaryjna 130