Jak długo nosi się aparat ortodontyczny?

Leczenie za pomocą aparatu ortodontycznego wymaga wyeliminowania niektórych produktów z diety, zmiany codziennych nawyków oraz regularnego przeprowadzania wizyt kontrolnych u ortodonty. Dlatego też ten okres dla pacjentów często jest dość męczący. Odpowiedź na to, ile czasu będzie trwało noszenie aparatu ortodontycznego, znajdziesz w poniższym tekście.

czerwone paznokcie

Czynniki wpływające na czas noszenia aparatu

Przemieszczanie się zębów pod wpływem nacisku aparatu ortodontycznego dla różnych pacjentów może być bardzo odmienne czasowo ze względu na wiele indywidualnych czynników, które mają na to wpływ. Pierwszym z nich jest wiek. Czas leczenia może być krótszy, jeśli pacjent ma poniżej 20 lat, ponieważ struktury kostne u osób starszych stopniowo ulegają stwardnieniu. U młodych pacjentów łatwiej jest usunąć poważne wady zgryzu. Dużo szybciej przebiega u nich także proces rekonwalescencji, co przekłada się na długość okresu całego leczenia. Kolejny czynnik to rodzaj wady zgryzu. Aparat umożliwia zniwelowanie:

  • szpary między zębami,
  • stłoczenia zębów,
  • zgryzu otwartego,
  • tyłozgryzu,
  • przodozgryzu,
  • zgryzu krzyżowego.

Tak jak są różne wady, tak również są różne ich przyczyny. Mogą one mieć podłoże genetyczne, wywodzić się ze złych nawyków z okresu dzieciństwa lub być wynikiem wieloletnich zaniedbań. To wszystko sprawia, że w niektórych przypadkach jest potrzebna pomoc innych specjalistów, np. chirurga czy endodonty. Ortodonta może także skierować pacjenta do stomatologa w celu usunięcia ubytków.

Rola pacjenta w leczeniu

Wbrew pozorom na długość czasu leczenia wpływ ma także sam pacjent. Musi on pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem, stosować się do jego zaleceń i odpowiednio dbać o higienę. Noszenie ruchomego aparatu lub nakładek powinno trwać tyle, ile zlecił ortodonta. Zaniedbanie któregokolwiek z elementów sprawi, że plan leczenia może przestać być realizowany. Szacuje się, że minimalny czas leczenia u osoby przed 20. rokiem życia wynosi od 12 do 18 miesięcy. W przypadku osób dorosłych jest to przynajmniej 1,5 roku. Średni okres dla aparatów stałych wynosi 2-3 lata, a dla aparatów ruchomych od 3 do 5 lat. Jednak zdjęcie aparatu ortodontycznego nie jest równoznaczne z zakończeniem leczenia. Wciąż będą obowiązywać wizyty u ortodonty związane z retencją, czyli utrwaleniem efektów. Zrezygnowanie z noszenia aparatu retencyjnego może poskutkować powrotem zębów do pierwotnego miejsca. Aparaty retencyjne, podobnie jak aparaty ortodontyczne, dzielą się na stałe i wyjmowane. Ich noszenie także zależne jest od wad zgryzu i zaleceń ortodonty.