Dentystyczne leczenie bólów głowy

Statystyki nie kłamią - ponad 30% ludzi w skali globalnej cierpi na nawracające bóle głowy. Odsyłani do neurologa lub psychiatry często nie otrzymują jednoznacznej odpowiedzi, czym mogą być one spowodowane. W takich sytuacjach warto rozważyć dentystyczne leczenie bólów głowy, gdyż ich podłoże może tkwić w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych.

bul głowy kobiety

Niepokojące symptomy, których nie można lekceważyć

Gdy nasz organizm zaczyna wysyłać określone sygnały ostrzegawcze, należy zastanowić się nad naturą problemu. W przypadku dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, do najczęstszych objawów należą:

  • bolesność mięśni żuchwy, jej blokowanie lub wypadanie,
  • ból przy szerokim otwieraniu ust, słyszalny odgłos “trzaskania” przy otwieraniu i zamykaniu ust,
  • intensywne bóle głowy, zbliżone do migrenowych,
  • gwałtowna zmiana wzajemnego ułożenia zębów dolnych i górnych,
  • bóle uszu,
  • odczuwalny ucisk za oczami.

Wszystkie te symptomy powodują dyskomfort - nieleczone mogą prowadzić do wystąpienia znacznie poważniejszych dolegliwości i chorób, takich jak trwałe zniszczenie stawu, wada postawy, bóle pleców itd. Wymagają zatem profesjonalnej pomocy medycznej.

Na czym polega stomatologiczne leczenie bólów głowy?

Polega na wszechstronnej diagnozie postawy, asymetrii czaszkowo-zgryzowej, ewentualnych zaburzeń metabolicznych. Następnie przystępuje się do leczenia przyczyn, a także korekty wad postawy, osteopatycznej korekcie asymetrii czaszkowej, ustawieniu zgryzu w neutralnej pozycji względem stawów, mięśni, nerwów i innych struktur, zastosowaniu fizjoterapii (przy wykorzystaniu m.in. ultradźwięków czy podczerwieni), odpowiedniej suplementacji przeciwzapalnej, oraz na wstępnym etapie leczenia - noszeniu specjalnego rodzaju aparatów, zwanych szynami lub płytkami zgryzowymi (redukują one szkodliwy wpływ zaciskania zębów). Dentystyczne leczenie bólów głowy to także specjalistyczne techniki relaksacyjne, które wspomagają kontrolę nad napięciem mięśni żuchwowych.

By dentystyczne leczenie bólów głowy  mogło przebiec pomyślnie, należy zawczasu zadbać o dobry stan uzębienia - starannie wykonane uzupełnienie braków i leczenie ortodontyczne. Jest to warunek konieczny do sprawnego działania stawów skroniowo-żuchwowych i podjęcia dalszych działań.