Co to jest ortopedia stomatologiczna?

Przedmiotem zainteresowań ortopedii stomatologicznej są kwestie związane z rozwojem zgryzu, przyczynami zniekształceń w obrębie części twarzowej czaszki zarówno wrodzonych, jak i nabytych, a także rozpoznaniem tych nieprawidłowości i metodami ich leczenia.

przygryzione usta

Ortopedia stomatologiczna: znaczenie w leczeniu ortopedycznym

Pierwsza wizyta w gabinecie ortodontycznym ma na celu przede wszystkim rozpoznanie potrzeb pacjenta. Pacjenci najczęściej zgłaszają się, ponieważ chcą wyleczyć wady, które mają bezpośredni wpływ na estetykę ich twarzy. Tymczasem w całym procesie leczenia bardzo ważne jest trafne zidentyfikowanie przyczyn i specyfiki problemu. Często wynikają one z krzywo rosnących zębów, zachodzących na siebie, czy też braku miejsca na wyrzynające się zęby. Poprawa estetyki uzębienia tak naprawdę jest wartością dodaną do terapii ortodontycznej.

Działania z zakresu ortopedii stomatologicznej, wdrażane już na początkowych etapach leczenia, pozwalają określić, jakie są przyczyny wad. Podczas wywiadu z lekarzem ujawniane są ewentualne rodzinne uwarunkowania genetyczne. Zdarza się, że niektóre zaburzenia, jak np. doprzednio wysunięta żuchwa, “dziedziczone” są po rodzicach, a nawet poprzednich przodkach. Niekiedy na podstawie dokładnej analizy twarzy rodziców można stwierdzić rodzaj wady, jaka rozwinie się w dalszych etapach rozwoju dziecka.

Leczenie ortopedyczne to proces złożony i wieloetapowy

Leczenie ortopedyczne bynajmniej nie polega wyłącznie na doborze odpowiedniego aparatu, dzięki któremu wyeliminowane zostaną wady zgryzu. Tak naprawdę jest to etap złożony, wieloetapowy i trudny. Wymaga skrupulatnego rozpoznania i dokładnego przygotowania ze strony lekarza. Trzeba też pamiętać, że nie każdy pacjent kwalifikuje się do leczenia ortodontycznego, chociaż obecnie można poddać terapii bardzo wiele wad zgryzu — zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Oczywiście w całym procesie bardzo ważne jest też zaangażowanie ze strony pacjenta i przestrzeganie wytycznych lekarza.

Określeniem tych wszystkich kwestii zajmuje się ortopedia stomatologiczna, która stanowi pierwszy etap leczenia ortopedycznego.