Co to jest leczenie chirodontyczne?

Chirodoncja zakłada kompleksowe, holistyczne podejście do człowieka. W gabinecie stomatologicznym pacjent oczywiście badany jest pod kątem zdrowia zębów i dziąseł oraz prawidłowego funkcjonowania zgryzu, ale z uwzględnieniem potrzeb całego organizmu. Dzięki temu stomatolog jest w stanie wyeliminować wiele dolegliwości, w tym nie tylko związanych bezpośrednio z uzębieniem, ale również innymi problemami, takimi jak np. rwa kulszowa, chrapania, bezdech nocny czy szumy uszne.

masaż szyji

Chirodoncja - co to właściwie jest?

Chirodoncja to system leczenia, który stworzony został przez osteopatę, dr. Roberta Walkera. System ten opiera się na równowadze trzech elementów:

  • zdrowia biomechanicznego,
  • zdrowia biochemicznego,
  • zdrowia elektromagnetycznego.

Zgodnie z założeniami chirodoncji organizm człowieka stanowi zbiór ściśle powiązanych ze sobą elementów. Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub zaburzenia pracy jednego z nich, ma to bezpośredni wpływ na pozostałe. Jak ta teoria odnosi się do ludzkiego uzębienia?

Chirodoncja a leczenie stomatologiczne

Zdrowe zęby i prawidłowy zgryz mają wpływ na cały ludzki organizm. Dlatego warto uzupełniać braki zębowe, leczyć choroby zębów i wady zgryzu, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ciała. Jednocześnie różnego rodzaju zaburzenia zachodzące w obrębie organizmu mogą mieć bezpośredni wpływ na uzębienie.

System nerwowy i mięśniowo-szkieletowy człowieka najlepiej funkcjonują w pozycji wyprostowanej. Okazuje się, że u pacjentów z wadami zgryzu dochodzi do skrzywienia płaszczyzny zgryzowej, co z kolei prowadzi do nawykowej próby wyprostowania jej. Następstwem tego jest częste pochylanie głowy w jedną stronę np. podczas przełykania śliny. Wady zgryzu, charakteryzujące się cofniętą żuchwą i zwężonym górnym łukiem zębowym, związane są ze zwyrodnienie stawu skroniowo-żuchwowego, do którego dochodzi m.in. z powodu zaburzeń oddechowych.

Cofnięta żuchwa może przyczyniać się nie tylko do problemów z oddychaniem, ale również bólu głowy, zniekształceń postawy, napięcia mięśni, a nawet skrzywień kręgosłupa.

Początkowo organizm może radzić sobie z tego rodzaju problemami na zasadzie kompensacji przeciążeń, jednak z czasem pojawia się ból. W ramach leczenia chirodontycznego wdraża się leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, protetyczne przy jednoczesnym profesjonalnym wsparciu innych specjalistów, np. laryngologów, ortopedów, fizykoterapeutów, chiropraktyków itd. W ten sposób dąży się do przywrócenia organizmowi równowagi. Bardzo ważne jest również zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych ciała poprzez prawidłowe odżywianie.